Reglamin

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 godz, a kończy o 10.00 godz.
 • W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie zwracamy należności za utracone świadczenia.
 • Zaliczki nie podlegają zwrotowi.
 • Świadczenia za pobyt to, opłata według cennika + opłata klimatyczna
 • Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 30 % zaliczki w ciągu 7 dni od momentu rezerwacji. Pozostałą kwotę należy uregulować na miejscu w dniu przyjazdu gotówką.
 • Wszelkie zwierzęta prosimy pozostawić w domu.
 • Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
 • Wszystkie usterki i awarie należy bezzwłocznie zgłosić gospodarzowi obiektu.
 • Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności gospodarza obiektu.
 • Za szkody powstałe z winy wczasowicza rozliczamy na miejscu.
 • W pomieszczeniach obiektu obowiązuje zakaz palenia.